Project Sarah

Wat is project Sarah?

De opkomst voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker bij allochtone en laaggeletterde vrouwen in Rotterdam en omgeving is laag en neemt nog steeds af. Een zorgelijke ontwikkeling. Een aantal organisaties heeft de handen ineen geslagen om hier iets aan te doen: project Sarah.

Project Sarah is een initiatief van het Academisch Borstkankercentrum Erasmus MC – Havenziekenhuis en het Bevolkingsonderzoek Zuid-West. Project Sarah wil de opkomst bij het bevolkingsonderzoek borstkanker onder allochtone en laaggeletterde vrouwen verhogen door de kennis over borstkanker(screening) te verbeteren.

Project Sarah is in 2015 als pilot gestart  in tien controlewijken en intervenieert in 2016 en 2017 in alle Rotterdamse postcodewijken waar het bevolkingsonderzoek borstkanker loopt.  Door een wijkgerichte aanpak met behulp van informatiebijeenkomsten en allochtone gezondheids-voorlichters wil project Sarah de kennis en opkomst voor het bevolkingsonderzoek borstkanker verbeteren. Onze inzet is vooral gericht op kennisbevordering bij allochtone en laaggeletterde vrouwen en vrouwen met een lage sociaal economische status.

Ook de afstemming van de informatievoorziening op de beleving van borstkanker in andere culturen wordt meegenomen in het project. Project Sarah biedt het Bevolkingsonderzoek Zuid-West de mogelijkheid om activiteiten op te zetten die daadwerkelijk aansluiten op de kennis en cultuur van vrouwen in bevolkingsgroepen met een van oudsher slechte opkomst bij het bevolkingsonderzoek.


Start project Sarah

Begin april 2015 startte de pilot van project Sarah in tien Rotterdamse wijken: Het Oude westen, Dijkzigt, Scheepvaartkwartier, Middelland, Tussendijken, Spangen, Feijenoord/ Noordereiland/ Kop van Zuid, Afrikaanderwijk/ Katendrecht, Kralingseveer en Prinsenland.

in 2016 en 2017 wordt Project Sarah in heel Rotterdam uitgevoerd.

Overzichtskaart wijken
de omcirkelde postcodes zijn de geselecteerde wijken voor 2017

projectsarahWat is project Sarah?