Betrokkenen

Wie zijn betrokken bij project Sarah?

Project Sarah is een initiatief van het Academisch Borstkankercentrum Erasmus MC – Havenziekenhuis en Bevolkingsonderzoek Zuid-West. Stichting Voorlichters Gezondheid levert een belangrijke bijdrage aan project Sarah.

Snel en efficiënt waar het kan. Inzet van specifieke expertise waar het nodig is. Dat is de kern van de zorg die het Academisch Borstkankercentrum Erasmus MC – Havenziekenhuis biedt. Krachtenbundeling zorgt ervoor dat patiënten kunnen rekenen op ‘Topzorg met persoonlijke aandacht. Het Academisch Borstkankercentrum is gevestigd op twee locaties: het Havenziekenhuis en het Erasmus MC Kanker Instituut, locatie Daniel den Hoed.

Het Erasmus MC en het Havenziekenhuis hebben veel ervaring in het stellen van de diagnose borstkanker en in het behandelen van klachten of afwijkingen aan de borsten. Het centrum kent een multidisciplinaire werkwijze. Alle specialismen die nodig zijn om de juiste diagnose te stellen en de meest effectieve behandeling te geven, werken zeer nauw met elkaar samen. Dit betreft: oncologisch chirurgen, internist-oncologen, radiotherapeuten, radiologen, plastisch chirurgen, pathologen, klinisch genetici, psychologen, gynaecologen en verpleegkundigen.

Onze missie is het, in een vroegtijdig stadium, ontdekken van de ziekten waarvoor een landelijk screeningsprogramma ingesteld is (of kan worden) teneinde de sterfte en ziektelast aan deze ziekten te verminderen. Dit doen wij door het organiseren en uitvoeren van de bevolkingsonderzoeken borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker in Zuid-Holland en Zeeland.  Bevolkingsonderzoek Zuid-West voert de bevolkingsonderzoeken uit in opdracht van het Rijksinstituut van de Volksgezondheid en Milieu, het RIVM, dat rechtstreeks valt onder het Ministerie van VWS.

Dit kunnen we niet alleen. Bevolkingsonderzoek Zuid-West is onderdeel van de keten van preventie/vroege opsporing/behandeling/nazorg waarbij een goede samenwerking tussen de ketenpartners van essentieel belang is. We bieden screeningsprogramma’s die tegemoet komen aan de hoge kwaliteitsstandaarden die cliënten verwachten. Hierbij zijn cliëntgerichtheid, deskundigheid, zorgvuldigheid en directe aansluiting met het vervolgonderzoek, nadrukkelijke kernwaarden. Bevolkingsonderzoek Zuid-West wil daarnaast proactief een bijdrage leveren aan innovatief en wetenschappelijk onderzoek door verdieping binnen de huidige bevolkingsonderzoeken en verbreding – nieuwe bevolkingsonderzoeken – van de activiteiten.

Voorlichters Gezondheid dragen op een laagdrempelige wijze kennis over en verwijzen door naar de juiste hulp- en zorgverlening. In het bijzonder gaat de aandacht uit naar bewoners van achterstandswijken; bewoners met een lage sociaal economische status, bewoners van allochtone afkomst. Kortom, Rotterdammers die te maken hebben met een achterstand in kennis over gezondheidszorg en een gezonde leefstijl. De meest kwetsbare groep.

Mevrouw K. Aboutaleb-Erahoutan draagt project Sarah een zeer warm hart toe en is ambassadrice van het project.

projectsarahBetrokkenen