Doel

Wat is het doel van project Sarah?

Project Sarah richt zich op de verbetering van de opkomst voor het bevolkingsonderzoek borstkanker en een vergroting van de kennis binnen de doelgroep allochtone, laaggeletterde vrouwen en vrouwen met een lage sociaal economische status.

De opkomst voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker bij allochtone, laaggeletterde vrouwen en vrouwen met een laag sociaal economische status in Rotterdam en omgeving is laag en neemt nog steeds af. Op initiatief van het Academisch Borstkankercentrum Erasmus MC – Havenziekenhuis en Bevolkingsonderzoek Zuid-West richt project Sarah zich op de verbetering van de opkomst voor het bevolkingsonderzoek binnen deze doelgroep.

Primair doel van project Sarah

  • Meer kennis bij de allochtone en/of laaggeletterde vrouwen over borstkanker en het bevolkingsonderzoek.
  • Toename van het bewustzijn over borstkanker.

Secundair doel van project Sarah

  • Toename deelname bevolkingsonderzoek borstkanker door ge√Įnformeerde keuze.
  • Daling van de sterfte door¬†borstkanker.

Het doel van project Sarah zal vooral zijn de kennis te vergroten bij allochtone- en laaggeletterde vrouwen en vrouwen met een lage sociaal economische status. De informatievoorziening wordt daarbij afgestemd op de beleving van borstkanker in andere culturen.

Project Sarah wil de kennis over borstkanker(screening) verbeteren in een wijkgerichte aanpak met behulp van (allochtone) gezondheidsvoorlichters en informatiebijeenkomsten.

dr. Jet van Dam, oncologisch chirurg Academisch Borstkankercentrum Erasmus MC - Havenziekenhuis
projectsarahDoel